แถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเวียดนาม-บรูไน

(VOVWORLD) -ในโอกาสกษัตริย์แห่งบรูไน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ ทรงเสด็จเยือนเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเวียดนาม-บรูไน

แถลงการณ์ร่วมได้ระบุถึงเนื้อหาที่สำคัญในการเจรจาระหว่างผู้นำสองประเทศ คำมั่นเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนในทุกด้านซึ่งสะท้อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเข้มแข็งระหว่างสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยเน้นในด้านการเมือง กลาโหมความมั่นคง การค้าการลงทุน พลังงาน การศึกษา การสังสรรค์ระดับประชาชนตลอดจนความสนใจอื่นๆในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องกระชับความร่วมมือในการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเล

โอกาสนี้ผู้นำสองประเทศยังแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด