แถลงการณ์ร่วมเวียดนามกับสหราชอาณาจักร

(VOVworld) – ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในความสัมพันธ์ทวิภาคี

แถลงการณ์ร่วมเวียดนามกับสหราชอาณาจักร - ảnh 1

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เวียดนามกับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเยือนเวียดนามของนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม ซึ่งในกรอบการเยือน นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุง โดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้ยืนยันว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในความสัมพันธ์ทวิภาคีและชื่นชมความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า เมื่อได้รับการลงนาม ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้จะผลักดันความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักร
นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านยังประเมินว่า ความสัมพันธ์ร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมระหว่างสองประเทศได้มีการพัฒนาเป็นที่น่ายินดี พร้อมทั้งเห็นพ้องกันที่จะจัดทำร่างบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหม อุตสาหกรรมกลาโหม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกลาโหม ผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนด้านกลาโหมและความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกลาโหม
นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านเห็นพ้องกันว่า จะผลักดันความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการประสานงานก่อนการประชุมและในการประชุมครั้งที่ 21 ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกรอบอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ COP 21 ณ กรุงปารีสในปี 2015 นี้
นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับปัญหาภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ โดยยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับคำมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้แก่การเดินเรือตามกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล ย้ำถึงบทบาทสำคัญของการแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีและเสรีภาพในการใช้มหาสมุทรทั่วโลกอย่างชอบธรรมโดยไม่ถูกขัดขวาง รวมทั้งยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการเคารพและปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีที่ได้ลงนามกันเมื่อปี 2002 อย่างสมบูรณ์และการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด