แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม-จีน

( VOVworld )-แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม-จีน

แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม-จีน - ảnh 1
ประธานเจืองเติ้นซางตอบคำถามของสื่อมวลชนจีน

( VOVworld )-ในโอกาสที่ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามเสร็จสิ้นการเยือนจีน วันที่๒๑เดือนนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมเวียดนามจีนที่ระบุว่า ในระหว่างการเยือนจีนวันที่๑๙ถึงวันที่๒๑เดือนนี้ ท่านเจืองเติ๊นซางได้มีการเจรจากับประธานสีจิ้นผิง พบปะกับท่านหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีและท่านชางเตื๋อแชงหัวหน้าคณะกรรมาธิการการประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีน ผู้นำทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสถานการณ์ใหม่ ปัญหาภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์และเห็นพ้องกันว่า สัมพันธไมตรีเวียดนามจีนเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของประชาชนทั้งสองประเทศและยืนยันว่า จะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุในหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศ  ถือการพัฒนาของประเทศอีกฝ่ายเป็นโอกาสพัฒนาของประเทศตน ส่งเสริมความร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเน้นธำรงการพบปะระดับสูง ใช้ระเบียบการประชุมคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือทวิภาคีและร่วมกันปฏิบัติ“แผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนามจีน”ที่ได้รับการลงนามในการเยือนนี้ให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันความร่วมมือให้มีความคืบหน้าใหม่ ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่า จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองพรรคให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ธำรงการพบปะระดับสูงระหว่างกองทัพ ปฏิบัติ“ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือชายแดนระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ”ฉบับแก้ไข ที่ได้รับการลงนามในการเยือนนี้ ปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนทางบกต่อไป ผลักดันการปฏิบัติการพบปะสังสรรค์ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจทะเล ทำการเจรจาเกี่ยวกับ“ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนเวียดนามจีน”ในครึ่งปีหลัง  ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า จะขยายการประสานยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปฏิบัติ“แผนพัฒนา๕ปีของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าเวียดนาม จีน ในช่วงปี๒๐๑๒ ๒๐๑๖” รายชื่อโครงการร่วมมือเป้าหมาย ผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน พยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้อยู่ที่๖หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี๒๐๑๕  และผลักดันความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การเกษตร วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว            สำหรับปัญหาพรมแดนทางบก ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  จะปฏิบัติแผนปฏิบัติงานในปี๒๐๑๓ของคณะกรรมการร่วมพรมแดนทางบกอย่างเคร่งครัด ก่อสร้างสะพานบั๊กลวน๒เวียดนามจีนโดยเร็ว ทำการเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับ“ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการเดินเรืออย่างเสรีในบริเวณปากแม่ของแม่น้ำเป๋ล้วน”ระหว่างจังหวัดกว่างนิงกับอำเภอตุงชิง อำเมืองฝางเฉิงเขตปกครองตนเองชวาง กวางสี และ“ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือและพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำตกบ้านยกระหว่างจังหวัดกาวบั่งกับนครชุ้งจั๋วเขตปกครองตนเองชวางกวางสี”ในครึ่งปีหลัง  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า จะปฏิบัติ“ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมืออาชีพประมงในอ่าวทะเลตะวันออก”และ“ข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับกระทรวงเกษตรจีนเกี่ยวกับการจัดโทรศัพท์สายด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจับปลาในทะเล”ที่ได้รับการลงนามในการเยือนนี้

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางทะเลอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา อีกทั้งเห็นพ้องกันว่า ผู้นำพรรคทั้งสองประเทศจะธำรงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนทนาเป็นประจำในปัญหาทางทะเลระหว่างสองประเทศ  ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติความตกลงเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างสองประเทศอย่างเคร่งครัด การใช้กลไกต่างๆเช่น การเจรจาทางชายแดนระดับรัฐบาลอย่างเต็มที่ ยืนหยัดการเจรจาทางการเมืองและเจรจามิตรภาพ แสวงหามาตรการพื้นฐานและระยะยาวที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะยอมรับกันได้ ศึกษาวิจัยมาตรการที่มีลักษณะเปลี่ยนผ่านที่ไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนและแนวนโยบายของแต่ละฝ่ายอย่างกระตือรือร้นรวมทั้งการศึกษาวิจัยและหารือในปัญหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการขยายการเจรจาของหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริเวณทะเลนอกปากอ่าวทะเลตะวันออกให้ถี่ขึ้นโดยยึดหลักการปฏิบัติจากง่ายสู่ยาก  อีกทั้งแสดงความยินดีต่อความตกลงฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับความตกลงเกี่ยวกับการสำรวจร่วมกันในบริเวณเขตน้ำลึกนอกฝั่งทะเลในอ่าวทะเลตะวันออกที่ได้ลงนามระหว่างผู้ประกอบการสองประเทศ เห็นพ้องที่จะขยายพื้นที่ตกลงกัน ขยายเวลาของความตกลง ผลักดันกิจกรรมการสำรวจปีโตรเลี่ยมร่วมกันในบริเวณที่มีเส้นแบ่งในอ่าวทะเลตะวันออก

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายการเจรจาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเลระหว่างเวียดนามและจีนในด้านที่มีความอ่อนไหวน้อย ผลักดันความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล ศึกษาวิทยาศาสตร์ในทะเล การสืบหาและกู้ภัยทางทะเล การป้องกันภัยธรรมชาติและเชื่อมโยงการคมนาคมในทะเล   ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า ก่อนที่จะหาข้อยุติเกี่ยวกับการพิพาทในทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายต้องมีความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการใดๆที่ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือขยายการพิพาท การใช้โทรศัพท์สายด่วนระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในการบริหารจัดการและควบคุมวิกฤตทางทะเล การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่มีลักษณะสร้างสรรค์โดยไม่ปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีน สันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกันธำรงสันติภาพและความมีเสถียรภาพในทะเลตะวันออก

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารร่วมมือ ๑๐ ฉบับ  และได้แสดงความพึงพอใจต่อผลการเยือนจีนของท่านเจืองเติ้นซางประธานประเทศเวียดนามที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนามากขึ้น ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด