แนวร่วมปิตุภูมิผลักดันการตรวจสอบการฝึกฝนคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 11 กันยายน แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบการตรวจสอบของแนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรการเมือง-สังคมต่างๆเกี่ยวกับการฝึกฝนคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกพรรค

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า กิจกรรมตรวจสอบของแนวร่วมปิตุภูมิ องค์กรการเมือง-สังคมและประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมประเมินและตรวจสอบข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเพื่อยื่นเสนอต่อพรรคสาขาและหน่วยงานบริหาร พร้อมทั้งมีมาตรการปรับปรุง แก้ไขและลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ทุจริตคอรัปชั่นและมีความเสื่อมถอยทางการเมือง ซึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ต้องมีกลไกการตรวจสอบเป็นประจำ ตลอดจนต้องกำหนดหน้าที่การตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค การเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาและ สภาประชาชนทุกระดับ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด