แนะนำหนังสือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามในประเทศสาธารณรัฐเช็ก

(VOVworld) - สถานทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็กได้จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามเป็นภาษาเช็ก

แนะนำหนังสือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามในประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ảnh 1
นาย เจืองแหมงเซิน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็ก
(Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก สถานทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็กได้จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามเป็นภาษาเช็ก ในการนี้ นาย เจืองแหมงเซิน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็กได้ยํ้าว่า ความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเช็กนับวันพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการเมืองและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงในเวลาที่ผ่านมาได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน  ซึ่งเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและเรียกร้องให้สถานประกอบการสาธารณรัฐเช็กเข้ามาลงทุนในเวียดนาม สถานทูตเวียดนามได้กำหนดให้ปี 2017 เป็นปีแห่งกิจกรรมการทูตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยวที่ทางสถานทูตฯ เป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนกระทรวง หน่วยงาน รวมทั้งสถานประกอบการเวียดนามและหุ้นส่วนต่างๆในประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งกิจกรรมแนะนำหนังสือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามเป็นภาษาเช็กและการแนะนำหนังสือเกี่ยวกับตลาดสาธารณรัฐเช็กเป็นภาษาเวียดนามเป็นกิจกรรมในกรอบกิจกรรมการทูตเพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
“หนังสือ 2 เล่มดังกล่าวระบุถึงศักยภาพของความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่าง 2 ประเทศ เช่น ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงของสาธารณรัฐเช็กในเวียดนามและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเวียดนามเช่น ผัก ผลไม้ กาแฟ ข้าว ชาและสัตว์นํ้าในประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศมีการเลือกที่ดีในการแลกเปลี่ยนด้านการค้าและการลงทุน”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด