แม่น้ำโขงแห่งความร่วมมือและการพัฒนา

(VOVWORLD) -  ในโอกาสเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงหรือGMS ครั้งที่ 6 และการประชุมผู้นำความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาวและเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่ 10 ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เขียนบทความที่พาดหัวว่า “แม่น้ำโขงแห่งความร่วมมือและการพัฒนา”
แม่น้ำโขงแห่งความร่วมมือและการพัฒนา - ảnh 1ท่านเหงวียนซวนฟุกลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ข่าวสารนิเทศของการประชุมGMS ครั้งที่ 6และการประชุมCLV ครั้งที่ 10

บทความระบุว่า ตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน กลไกความร่วมมือในกรอบแม่น้ำโขงได้มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการพัฒนาในภูมิภาคและเป็นฟอรั่มเพื่อให้ประเทศสมาชิกเสริมสร้างความไว้วางใจ ขยายการสนทนาและมีส่วนร่วมเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนลดช่องว่างการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

บทความดังกล่าวยังระบุว่า ในภาพรวม ภูมิภาคแม่โขงคือภูมิภาคที่เอื้อให้แก่ความมั่นคงและการพัฒนาของเวียดนาม ความร่วมมือในกรอบแม่น้ำโขงได้ช่วยเวียดนามดึงดูดแหล่งพลังจากหุ้นส่วนต่างๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม มีส่วนร่วมผลักดันการขยายตัว การเชื่อมโยงในภูมิภาค การแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในภูมิภาค เป็นช่องทางการสนทนาและดึงดูดความสนใจ การสนับสนุนด้านการเงินและเทคนิกในการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

 นายกรัฐเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า เวียดนามเข้าร่วมกรอบความร่วมมือแม่โขงอย่างเข้มแข็งในเชิงรุกและร่วมกับประเทศสมาชิกจัดทำกลไกการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการส่งเสริมจุดแข็งของประเทศสมาชิกและตอบสนองความต้องการพัฒนาในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ทบทวนส่วนร่วมของเวียดนามในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงในด้านการค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การศึกษาและฝึกอบรมและส่วนร่วมของเวียดนามในกรอบความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาวและเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด