แรงงานใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - การปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ที่มีการพัฒนาเชิงก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิตอล เป็นต้นกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในโลก 

บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต วิธีการทำงานและการผลิต โดยเฉพาะในด้านแรงงาน สำหรับเวียดนามก็ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพราะมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก แต่ขาดทักษะและฝีมือ ดร.เหงวียนเลมิง อดีตรองหัวหน้าโครงการแห่งชาติด้านงานทำสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมได้เผยว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้สร้างความคึกคักให้แก่ตลาดแรงงาน แต่ผู้ใช้แรงงานต้องยกระดับทักษะความสามารถและฝีมือเพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้“อาเซียนและเวียดนามมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานในระดับสูง มีความคล่องตัวและกระตือรือร้น ตลาดแรงงานมีความคึกคักและก็มีการแข่งขันอย่างดุเดือด ซึ่งเพื่อสามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขัน เยาวชนต้องมีทักษะความสามารถและมีฝีมือดี”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด