แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อส่งเสริมแหล่งพลังของเยาวชน

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๘สิงหาคม ณ กรุงฮานอย  กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้จัดฟอรั่มต่างๆภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา” “เยาวชนสร้างฐานะ” “เยาวชนผสมผสาน”และ “เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์”
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อส่งเสริมแหล่งพลังของเยาวชน - ảnh 1
ฟอรั่ม“เยาวชนผสมผสาน”
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่เยาวชนดีเด่นที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของประธานโฮจิมินห์ครั้งที่๔ปี๒๐๑๖  เมื่อบ่ายวันที่๒๘สิงหาคม ณ กรุงฮานอย  กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้จัดฟอรั่มต่างๆภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา” “เยาวชนสร้างฐานะ” “เยาวชนผสมผสาน”และ “เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์”  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนและสังคม   นี่เป็นโอกาสเพื่อให้เยาวชนได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาและทำงาน   โดยเฉพาะ ฟอรั่มภายใต้หัวข้อ “เยาวชนผสมผสาน”และ“เยาวชนสร้างฐานะ”ได้รับความสนใจจากตัวแทนเยาวชนเป็นจำนวนมาก
ในฟอรั่ม“เยาวชนผสมผสาน” นาย เจิ่นบ๊าเกื่องจากกรมนโยบายการค้าพหุภาคีสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้แจ้งให้บรรดาผู้แทนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก  โดยเวียดนามได้เข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ  ส่วนคุณ เจิ่นห่งเฟือง  เลขาธิการสมาคมนักศึกษาและเยาวชนเวียดนามในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐได้แสดงความประสงค์ว่า ในเวลาที่จะถึง กองเยาวชนคอมมิวนิสต์ส่วนกลางจะจัดฟอรั่มต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเวียดนามที่กำลังศึกษาในต่างประเทศเข้าร่วมมากขึ้น คุณ เจิ่นห่งเฟืองได้เผยว่า   หนึ่งในอุปสรรคสำหรับนักศึกษาเวียดนามที่กำลังศึกษาในต่างประเทศคือภาษาต่างประเทศ  ดังนั้น เมื่อจัดการสัมมนาต่างๆ พวกเราต้องใช้ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ  ในการสัมมนาดังกล่าว พวกเราสามารถแนะนำวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกเรา
ในฟอรั่ม เยาวชนสร้างฐานะ  บรรดาผู้แทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาส ความท้าทายและการแก้ไขอุปสรรคต่างๆในกระบวนการสร้างฐานะของเยาวชน  นาย เหงวียนดิ่งหลวนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินครโฮจิมินห์ได้เผยว่า มาตรการที่ดีที่สุดคือ เยาวชนต้องพยายามศึกษาเพื่อเรียนรู้ปัญหาทั้งภายในและต่างประเทศ  ผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับชมรมสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และถอดบทเรียนต่างๆ  ผลักดันการเชื่องโยงกับชมรมผู้สร้างฐานะเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด