แหล่งทัศนียภาพ หงูแห่งเซิน ได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานพิเศษแห่งชาติ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่20มกราคม คณะกรรมการประชาชนนครดานังได้จัดพิธีรับมอบหนังสือรับรองโบราณสถานพิเศษแห่งชาติสำหรับแหล่งทัศนียภาพหงูแห่งเซิน ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและศาสนาของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าจามและเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญของเขต ด่างจอง ในยุค ด๋ายเวียด

ในช่วงสงครามต่อต้านศัตรูผู้รุกราน เขตหงูแห่งเซินก็กลายเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังทหาร กว๋างนาม-ดานัง ดังนั้นจึงเป็นแหล่งทัศนียภาพที่เต็มด้วยคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่โดดเด่นของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด