โครงการความคิดสร้างสรรค์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น

(VOVworld)-โครงการความคิดสร้างสรรค์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นเวียดนาม2013หรือ วีเอซีไอ ในหัวข้อ เพิ่มความโปร่งใส สุจริตและความรับผิดชอบเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชั่น ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอย

(VOVworld)-โครงการความคิดสร้างสรรค์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นเวียดนาม2013หรือ วีเอซีไอ ในหัวข้อ เพิ่มความโปร่งใส สุจริตและความรับผิดชอบเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชั่น ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอยเพื่อเป้าหมายยกระดับจิตสำนึกด้านกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นของชุมชน ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชน ของหน่วยงานและองค์การต่างๆในภารกิจนี้ โดยกรรมการตัดสินการประกวดความคิดสร้างสรรค์วีเอซีไอ2013ได้เลือก40โครงการจาก130โครงการเข้ารอบสุดท้ายและผลการประกวดและพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายน นอกจากนั้นยังจะมีการจัดฟอรั่มแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด