โครงการร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนปี 2017

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการพบปะกับสถานประกอบการในนครฯเพื่อแนะนำเกี่ยวกับโครงการร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนปี 2017

ในตลอด 17 ปีที่ผ่านมา สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้สนับสนุนเงิน 50 ล้านล้านด่งให้แก่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ.oด้านสวัสดิการสังคม เช่น ก่อสร้างบ้านสามัคคีเกือบ 1 ล้านหลังให้แก่ครอบครัวที่ยากจน สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตและกิจการสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เวียดนามยังมีครอบครัวที่ยากจนกว่า 1.9 ล้านครอบครัวและ ครอบครัวที่ใกล้เกณฑ์ยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆอีก กว่า 1.3  ล้านครอบครัว

ในการนี้ นาง เจืองถิหงอกแอ๊ง รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เรียกร้องให้สถานประกอบการและผู้ที่มีใจกุศลทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด