โรงพยาบาลซีดานังรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นสอง

(VOVworld) – ในสภาวะการณ์ขาดแคลนแพทย์และมีความลำบากต่างๆ แพทย์และพยาบาลต้องพยายามทำงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

โรงพยาบาลซีดานังรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นสอง - ảnh 1
โรงพยาบาลซีดานังรับเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นสอง

(VOVworld) – เช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ นครดานัง โรงพยาบาลซีดานังได้จัดพิธีรำลึกวันแพทย์เวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พิธีรับเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นสองและเปิดอาคารเอนกประสงค์ใหม่ที่มี 11 ชั้น โรงพยาบาลซีดานังเป็นโรงพยาบาลส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับกลาง ตลอดจนรักษาโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่านเหงียนซวนฟุ้กได้แสดงความปรารถนาว่า เจ้าหน้าที่ข้าราชการและแพทย์ของโรงพยาบาลต้องพยายามเพิ่มทักษะความสามารถทางวิชาและคุณธรรมให้มากขึ้น“ในสภาวะการณ์ขาดแคลนแพทย์และมีความลำบากต่างๆ แพทย์และพยาบาลต้องพยายามทำงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รักษาโรคให้ทันการณ์เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต  โดยเฉพาะปฏิบัตินโยบายรักษาโรคให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับกลาง รวมไปถึงประชาชน”./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด