โสมหงอกลิงจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอีก 10ปีข้างหน้า

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 6 กันยายน ณ เมืองกอนตุม จังหวัดกอนตุม ได้มีการจัดการประชุมลงทุนพัฒนาโสมหงอกลิงกอนตุมและเภสัชภัณฑ์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรคำชี้นำของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกในการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์เวียดนาม อีกทั้งประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ ศักยภาพ แนวทางและนโยบายพัฒนาโสมหงอกลิงและเภสัชภัณฑ์อื่นๆ 
โสมหงอกลิงจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอีก 10ปีข้างหน้า - ảnh 1นายกรัฐฒนตรีแสดงความหวังว่า อุตสาหกรรมการปลูกและแปรรูปโสมหงอกลิงจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอีก 10ปีข้างหน้า 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า“ถ้าสามารถพัฒนาโสมหงอกลิงควบคู่ไปกับเภสัชภัณฑ์ของท้องถิ่นอื่นๆ เช่น โสมภูเขาหว่างเลียนเซินในจังหวัดเหงะอานและเภสัชภัณฑ์ที่มีค่าในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนและเขตตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งผลักดันการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวหน้า พวกเราจะสามารถพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่หลากหลายและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคและโลก ซึ่งปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขคือต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการรักษาโรคต่างๆและมุ่งสู่การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ของเวียดนามในระดับโลก”

นายกรัฐฒนตรีแสดงความหวังว่า อุตสาหกรรมการปลูกและแปรรูปโสมหงอกลิงจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอีก 10ปีข้างหน้า พร้อมทั้งย้ำว่า โสมหงอกลิงคือเครื่องหมายการค้าของเวียดนามดังนั้นกระทรวง หน่วยงานต่างๆต้องเสนอยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงและมีนโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในด้านนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด