โอกาสของเวียดนามจากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ

(VOVWORLD) - การสัมมนา “กำหนดโอกาสการประกอบธุรกิจในสภาวการณ์ที่ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอเพิ่งได้รับการอนุมัติ” ได้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย เพื่อจัดสรรข้อมูลให้สถานประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจให้เหมาะสมในสภาวการณ์ที่ข้อตกลงจะได้รับการให้สัตยาบันในเร็วนี้เพื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปลายปี 2019
 โอกาสของเวียดนามจากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ - ảnh 1ภาพการสัมมนา 

นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือวีซีซีไอได้เผยว่า การลงนามอีวีเอฟทีเอคือโอกาสเพื่อให้สถานประกอบการเวียดนามผลักดันการส่งออกไปยังตลาดชั้นนำ อีกทังนำเข้าอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการประกอบธุรกิจในราคาถูกและมีคุณภาพสูง เพื่อใช้โอกาสจากข้อตกลงนี้ สถานประกอบการต้องกำหนดตลาดของตน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ การกีดกันทางเทคนิคและการกำหนดระบบป้องกันความเสี่ยง ส่วนภาครัฐต้องปฏิรูปกลไกต่อไป

เมื่อข้อตกลงอีวีเอฟทีเอมีผลบังคับใช้ สถานประกอบการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งออกของเวียดนามจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงฉบับนี้ แต่ระดับการแข่งขันจะรุนแรงมากกว่าสำหรับสถานประกอบการต่างประเทศ สถานประกอบการเอฟดีไอและสถานประกอบการภายในประเทศ นาย เหงียนหายมิงห์ รองประธานสมาพันธ์สถานประกอบการยุโรปในเวียดนามหรือ Eurocham ได้แสดงความเห็นว่า “สำหรับรัฐบาล ต้องประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทราบเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อตกลงฉบับนี้ 2คือต้องอบรมให้สถานประกอบการเข้าใจว่า ต้องตอบสนองสิ่งใดเพื่อได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลง 3คือการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม กลไก นโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเมื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ”

ในการสัมมนา นาย โงจุงแคง รองอธิบดีกรมพหุภาคีของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เผยว่า ขณะนี้ ทางกระทรวงฯได้รายงานรัฐบาลเพื่อขออนุญาตปฏิบัติกระบวนการให้สัตยาบันอีวีเอฟทีเอ อีกทั้งประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อประเมินผลกระทบ เพื่อเป็นพื้นฐานยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติให้สัตยาบันข้อตกลงอีวีเอฟทีเอในการประชุมในเดือนตุลาคมนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด