โอกาสเพื่อให้ผู้ประกอบการเวียดนามและอินโดนีเซียส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน

(VOVWORLD) -วันที่4ตุลาคม นาย เจืองกวางหว่างนาม รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้มีการพบปะกับนาย Hanif Salim  กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำนครโฮจิมินห์เพื่อหารือเกี่ยวกับศักยภาพความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองฝ่ายในเวลาที่จะถึง 

ในการนี้ นาย Hanif Salim  ได้เผยว่า หนึ่งในเนื้อหาความร่วมมือที่อินโดนีเซียอยากผลักดันกับนครเกิ่นเทอคือส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร โดยเฉพาะ สินค้าการเกษตรหลัก เช่น ข้าวและผลไม้ ฝ่ายอินโดนีเซียพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เพิ่มจำนวนครูอาจารย์และนักศึกษาจากนครเกิ่นเทอไปศึกษาในมหาวิทยลัยต่างๆของอินโดนีเซีย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทนำเที่ยวและสมาคมการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่าย ให้ความช่วยเหลือนครเกิ่นเทอในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

ส่วนรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้เห็นพ้องกับแผนการและข้อเสนอของกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย พร้อมทั้งยืนยันว่า ความร่วมมือกับอินโดนีเซียอยู่ในยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะ  นครเกิ่นเทอ อีกทั้ง ให้คำมั่นว่า ทางการนครฯจะพยายามปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ ระเบียบราชการ มีกลไกดึงดูดแหล่งพลังต่างๆและสนับสนุนให้สถานประกอบการอินโดนีเซียลงทุนในท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด