โอกาสเพื่อให้เวียดนามส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคและโลก

(VOVWORLD) -ในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 จะลงคะแนนเลือก 5 สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งในนั้น มี 1 ตำแหน่งสำหรับกลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกและปัจจุบัน เวียดนามเป็นผู้ลงสมัครเดียวสำหรับกลุ่มประเทศนี้ 

ในการให้สัมภาษณ์นักข่าวสำนักข่าวเวียดนาม นาย  Kamal Malhotra ผู้ประสานงานของสหประชาชาติประจำเวียดนามได้ย้ำว่า สหประชาชาติรับรองเวียดนามเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายและปฏิบัติตามกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัด ถ้าหากเวียดนามได้รับเลือกเป็นประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  บรรดาประเทศสมาชิกของสหประชาชาติตั้งความหวังว่า เวียดนามจะส่งเสริมบทบาทในระเบียบวาระการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เช่น ปัญหาการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและปัญหาในเมียนมาร์ ปัจจุบัน เวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างแข็งขันและจะมีบทบาทที่สำคัญในด้านนี้ถ้าหากกลายเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  ควบคู่กันนั้น เวียนดามควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศต่างๆในการแก้ไขผลเสียหายจากสงคราม นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีและเวียดนามควรส่งเสริมจุดแข็งของตนเพื่อมีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพในโลก

นาย Kamal Malhotraได้ยืนยันว่า สหประชาชาติเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือของเวียดนามในตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ให้คำมั่นว่า จะเดินพร้อมกับเวียดนามในการดำรงตำแหน่งใหม่เมื่อเวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระปี 2020- 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด