โอกาสให้แก่แรงงานเวียดนามในญี่ปุ่น

(VOVWORLD) -นาย ชินโซอาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุญาตให้เพิ่มจำนวนแรงงานชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2019  

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะได้เสนอให้ผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อม รวมทั้ง การจัดทำร่างกฎหมายและคัดเลือกแขนงอาชีพที่รับแรงงานชาวต่างชาติ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรในญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยผู้ฝึกงานอาจทำงานในญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีและได้รับการตรวจสอบในการแข่งขันฝีมือตามมาตรฐานขององค์การแรงงานต่างๆ โดยเน้นถึง5ด้านได้แก่การเกษตร การก่อสร้าง โรงแรม การต่อเรือและพยาบาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด