ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเกาหลี

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีหรือ KOTRA จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ใช้ประโยชน์และปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเกาหลี”

ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเกาหลีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2015 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างโอกาสมากมายให้แก่สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศในการขยายตลาดรองรับสินค้า

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ สถานประกอบการเวียดนามควรให้ความสนใจถึงข้อกำหนดของสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าและนโยบายให้สิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้า พร้อมทั้งยกระดับทักษะความสามารถและการศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่ นาย เลหายอาน จากกรมดูแลฝ่ายการตลาดเอเชียและแอฟริกาสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า“กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลีและ KOTRA ปฏิบัติโครงการวิจัยเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งจัดทำกลไกและกรอบความร่วมมือที่สร้างโอกาสความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การขยายตลาดและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นให้แก่สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศ”

สาธารณรัฐเกาหลีคือหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อันดับ 3 และเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญด้านการลงทุนของเวียดนามในตลอด 10ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเมื่อปี 2017 อยู่ที่ 6 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้ตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่มมูลค่าการค้าขึ้นเป็น 1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด