ใน ๖ เดือนแรกปี ๒๐๑๘ ยอดเงินลงทุนเอฟดีไอบรรลุกว่า ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) - ใน ๖ เดือนแรกปี ๒๐๑๘ ยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอได้บรรลุกว่า ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ใน ๖ เดือนแรกปี ๒๐๑๘ ยอดเงินลงทุนเอฟดีไอบรรลุกว่า ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ - ảnh 1หน่วยงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลยังคงดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ขณะนี้ มี ๘๗ ประเทศและดินแดนที่มีโครงการลงทุนในเวียดนาม โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเงินลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม คิดเป็นกว่าร้อยละ ๓๑ ของยอดเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือสาธารณรัฐเกาหลีและสิงคโปร์ เงินลงทุนจากต่างประเทศได้มีส่วนร่วมผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นและยกระดับประสิทธิภาพการใช้แหล่งเงินลงทุนภายในประเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของประเทศ ค่อยๆยกระดับสถานะและพลังของเวียดนามในสภาวการณ์แห่งโลกาภิวัตน์ ดร. เหงียนมิงฟอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้วิเคราะห์ว่า “พวกเรากำลังเดินไปถูกทิศทาง ถึงแม้ยังล่าช้าในแนวโน้มแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลก จากสถานการณ์ดังกล่าว ต้องดึงดูดเงินทุนเอฟดีไอจากสถานประกอบการชื่อเสียง มีเงื่อนไขและมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในระดับสูง ตลอดจนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เวียดนาม ส่วนพวกเราต้องมีความสามารถในการเปิดรับ แต่เรื่องสถานประกอบการมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหมายความว่า ต้องมีสถานประกอบการเข้ามาลงทุน ถึงจะทำให้พวกเรามีแนวทาง ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว  งานด้านการส่งเสริมการลงทุนต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ต้องมุ่งสู่เทคโนโลยี เครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ” .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด