ใน 4 เดือนแรกของปี 2018 จังหวัดเถื่อเทียนเว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 7 แสน 5 หมื่นคน

(VOVWORLD) - ใน 4 เดือนแรกของปี 2018 จังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ล้าน 8 แสน 9 หมื่นคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 7 แสน 5 หมื่นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2017 

ที่น่าสนใจคือในช่วงจัดเฟสติวัลเว้2018ภายใต้หัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมกับการผสมผสานและการพัฒนา เว้- 1 จุดหมายปลายทาง 5 มรดก” ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 2 พฤษภาคมได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 4 แสนคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 50

ปี 2018 จังหวัดเถื่อเทียนเว้พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 4 ล้านถึง 4.2 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 40-45 รายได้จากการท่องเที่ยวบรรลุเกือบ 4 ล้าน 3 แสนล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2017.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด