ให้การช่วยเหลือเงิน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุงโครงสร้างคมนาคมเมืองท้ายเงวียน

(VOVWORLD) - คณะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธนาคารโลกให้การช่วยเหลือเงิน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุงโครงสร้างคมนาคมเมืองท้ายเงวียน

ให้การช่วยเหลือเงิน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุงโครงสร้างคมนาคมเมืองท้ายเงวียน - ảnh 1เมืองท้ายเงวียน (หนังสือพิมพ์ท้ายเงวียน) 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน คณะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธนาคารโลกได้ให้สัตยาบันวงเงินสินเชื่อ มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศหรือไอดีเอเพื่อยกระดับคุณภาพกิจการโครงสร้างพื้นฐานตัวเมืองสำคัญ รวมทั้งการเชื่อมโยงคมนาคม ระบบระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย บรรยากาศชุมชนและระบบโรงเรียนอนุบาลในเมืองท้ายเงวียน เขตตะวันออกภาคเหนือเวียดนาม  อีกทั้งให้การช่วยเหลือการปรับปรุงการวางผังและการบริหารตัวเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โครงการพัฒนาตัวเมืองจะนำผลประโยชน์มาสู่ชาวท้ายเงวียนกว่า 8 หมื่น 1 พันคน อีกทั้งยกระดับทักษะความสามารถของทางการเมืองท้ายเงวียน ผ่านการช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ตัวเมืองอเนกประสงค์ การวางผังคมนาคมชุมชนและการบริหารทรัพย์สินอย่างยั่งยืน

ยอดค่าใช่จ่ายของโครงการอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในนั้น 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนไอดีเอและ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแหล่งเงินทุนของทางการเมืองท้ายเงวียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด