ให้ความช่วยเหลือเกือบ๒แสนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

(VOVWorld)-มีประชาชนเกือบ๒แสนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจะได้รับการช่วยเหลือ  นี่คือข้อมูลที่ได้รับการประกาศในการประชุมสรุปผลการปฎิบัติโครงการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขผลเสียหายจากปัญหาน้ำทะเลซึมและปัญหาสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก เช้าวันที่๒๖สิงหาคม ณ กรุงฮานอย 
ให้ความช่วยเหลือเกือบ๒แสนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ - ảnh 1
ภาพการประชุม
(VOVWorld)-มีประชาชนเกือบ๒แสนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจะได้รับการช่วยเหลือ  นี่คือข้อมูลที่ได้รับการประกาศในการประชุมสรุปผลการปฎิบัติโครงการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขผลเสียหายจากปัญหาน้ำทะเลซึมและปัญหาสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก เช้าวันที่๒๖สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ภายหลังการปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า๓เดือน   แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้รับเงินบริจาคกว่า ๒แสนล้านด่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ไขผลเสียหาย
บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมยังเสนอว่า ต้องให้ความสนใจต่อการช่วยเหลือการประกอบอาชีพของประชาชน  ขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการรับมือกับปัญหาน้ำทะเลซึม  มีกลไกการประสานงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมแหล่งพลังต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน นางบุ่ยถิหว่า รองประธานสหพันธ์สตรีเวียดนามได้เผยว่า“นอกเหนือจากนโยบายช่วยเหลืออย่างทันการณ์แล้ว รัฐบาลต้องวางมาตรการเพื่อช่วยให้ประชาชนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งเป็นปัญหาที่พวกเราต้องเผชิญในระยะยาว”
ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เรียกร้องให้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลซึม ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก  ทำการตรวจสอบการใช้แหล่งเงินช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด