ให้ความสนใจผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

(VOVworld) – พรรคและรัฐได้ปฏิบัตินโยบายและแนวทางให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

ให้ความสนใจผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - ảnh 1
บรรดาผู้นำของพรรคและรัฐเข้าร่วมรายการแสดงศิลปะ

(VOVworld) – รายการแสดงศิลปะในโอกาสรำลึกครบรอบ 68 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติภายใต้หัวข้อ “ความหวังได้มีส่วนร่วมแก่สังคม” ได้มีขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 27 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐได้ปฏิบัตินโยบายและแนวทางให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและกำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติเพื่อรำลึกและสดุดีผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ประธานประเทศได้กำชับว่า ในเวลาที่จะถึง หน่วยงานและท้องถิ่นทุกระดับต้องปฏิบัติงานด้านทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นโดยการให้กำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ช่วยเหลือในส่วนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ทหารผู้ป่วย ทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเข้าร่วมการพัฒนา ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และเข้าร่วมกิจกรรมสังคมต่อไปเพื่อมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ปิตุภูมิ ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้ย้ำว่า“พวกเราต้องพยายามมากขึ้นในการค้นหาและระบุชื่ออัฐิทหารและบูรณะซ่อมแซมสุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพเพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักถึงและให้ความเคารพ จดจำส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่ของวีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เปลี่ยนน้ำใจที่ดีงามนี้ให้กลายเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัตินโยบาย ช่วยเหลือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ”
ค่ำวันเดียวกัน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดรายการแสดงศิลปะพิเศษ “ตำนานทหารลุงโฮ” ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานได้มอบสมุดออมสิน 20 เล่ม รวมมูลค่า 100 ล้านด่งให้แก่ทหารทุพพลภาพ
และในวันเดียวกัน ณ สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติ ตามนง จังหวัดด่งทาป ได้มีการจัดพิธีไว้อาลัย ฝังอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติ 132 นายซึ่งเป็นทหารอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่ได้เสียชีวิตในสมัยสงครามในกัมพูชา 56 นาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด