ไทยนำเข้าปลาสวายจากเวียดนามมากที่สุดในอาเซียน

(VOVWORLD) -จนถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2018 มูลค่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามไปยังไทยอยู่ที่ 67.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาพันธ์แปรรูปและส่งออกสัตว์น้ำของเวียดนามหรือ VASEP รายงานว่า จนถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2018 มูลค่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามไปยังไทยอยู่ที่ 67.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.1 เมื่อเทียบกับปี 2017 และไทยกลายเป็นประเทศที่นำเข้าปลาสวายจากเวียดนามสูงที่สุดในอาเซียน คิดเป็นเกือบร้อยละ 37 ของมูลค่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามในอาเซียน

ส่วนเวียดนามก็เป็นผู้ส่งออกปลาเนื้อขาวไปยังประเทศไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อปลาสวายแช่แข็ง คือ 2,000 – 3,750 ตันต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.4- 6.9 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน

ในปี 2018 นอกจากประเทศไทย มูลค่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามไปยังตลาดสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ก็อยู่ในระดับสูง คือ 42.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 37.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด