ไทยให้ความสนใจต่อความสัมพันธ์กับท้องถิ่นชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน

(VOVWORLD) -ตั้งแต่วันที่9-10สิงหาคม กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทยของไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างผู้นำสำนักงานตัวแทนของไทยในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆคือกพช. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์และเวียดนามพร้อมผู้บริหารของ32จังหวัดชายแดนไทย

การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อ “ประสานความพยายามเพื่อผลักดันความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตชายแดน” ด้วยวัตถุประสงค์กระชับความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงในการปฏิบัตินโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักคือ ผลักดันความมั่นคงและเสถียรภาพในอนุภูมิภาคผ่านความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานความไว้วางใจและความมั่นใจ ควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ ผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการผลักดันความเชื่อมโยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด