ไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับเวียดนาม

(VOVworld) – ท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือมีความประสงค์พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านกับประเทศไทย
ไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับเวียดนาม - ảnh 1
(Photo VNplus)
(VOVworld) – ในการให้การต้อนรับนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือมีความประสงค์พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านกับประเทศไทยและมีความปรารถนาว่า ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพและพัฒนามากขึ้น รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกอยู่เสมอให้แก่นักลงทุนและสถานประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ส่งเสริมสถานประกอบการไทยลงทุนในด้านปิโตรเลียม ไฟฟ้า การก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารและการท่องเที่ยว เป็นต้น สำหรับความร่วมมือในด้านความมั่นคงและกลาโหม นายกรัฐมนตรีเวียดนามแสดงความประสงค์ว่า ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือทวิภาคีด้านกลาโหมระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย ลงนามในข้อตกลงว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผลักดันการใช้โทรศัพท์สายด่วนระหว่างกองทัพเรือสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเล รวมทั้งปัญหาชาวประมงและเรือประมงได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยังเรียกร้องให้ไทยสนับสนุนและขยายความร่วมมือภายในอาเซียนเพื่อค้ำประกันจุดยืนร่วมกันของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก ผลักดันการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว เวียดนามและไทยควรขยายความร่วมมือกันและร่วมมือกับประเทศต่างๆรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนา บริหารและใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความปรารถนาว่า ไทยจะพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านกับเวียดนามและให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับเวียดนาม โดยหวังว่า จะได้ต้อนรับผู้ประกอบการเวียดนามที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น รัฐบาลไทยให้คำมั่นว่า จะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเวียดนามในการลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก รัฐมนตรีต่างประเทศไทย ดอน ปรมัตถ์วินัยได้ยืนยันทัศนะของประเทศไทยคือ ต้องพยายามแก้ไขปัญหาการพิพาท มีความสามัคคีและร่วมมือกันเพื่อรักษาให้ทะเลตะวันออกมีสันติภาพ เสถียรภาพและพัฒนา.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด