ไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - ไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC วาระปี 2020 - 2022

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ ไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC วาระปี 2020 - 2022 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และบังกลาเทศ โดยประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนน เป็นที่หนึ่งในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก

ก่อนหน้านั้น ไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้วาระปี 2005-2007

ECOSOC เป็น 1 ใน 6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs ในปี 2030 ดังนั้น การได้รับเลือกเป็นสมาชิก ECOSOC ซึ่งมีสมาชิกจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทั้งสิ้น 54 ประเทศ  เป็นโอกาสให้ไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและบทบาทมากยิ่งขึ้นในการเสนอแนะนโยบายระหว่างประเทศเพื่อการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด