ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ จุดหมายปลายทางของแรงงานอพยพอาเซียน

(VOVWORLD) -ในช่วงปี 1995-2015 แรงงานอพยพภายในกลุ่มอาเซียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

รายงานล่าสุดในหัวข้อ “ ผู้อพยพแสวงหาโอกาส” ของธนาคารโลกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมได้ระบุว่า ในช่วงปี 1995-2015 แรงงานอพยพภายในกลุ่มอาเซียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแรงงานอพยพจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีแรงงานอพยพ 6.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 96 ของผู้อพยพอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อช่วยให้แรงงานสามารถทำงานในภูมิภาคได้อย่างสะดวก แต่งานส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ในอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นต้น หากมีการประสานงานที่ดีระหว่างนโยบายผู้อพยพกับนโยบายทางเศรษฐกิจ บรรดาประเทศที่รับแรงงานอพยพจะสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด