“ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” คือเนื้อหาสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 19 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมประกาศมาตรฐานการจัดทำสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนาม 
“ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” คือเนื้อหาสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม - ảnh 1 ภาพการประชุม (daibieunhandan.vn)

เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่เข้มแข็งในการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเพื่อเสนอหลักฐานและสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้จัดทำมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 158 ข้อที่สะท้อนเป้าหมาย 115 ข้อ โดยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 55 ข้อ มาตรฐานเกี่ยวกับประชากรและการพัฒนา 48 ข้อ มาตรฐานด้านแรงงาน 13 ข้อ มาตรฐานเกี่ยวกับปัญหาเพศ 70 ข้อ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคนพิการ ในการนี้ นาย เหงวียนบิ๊กเลิม อธิบดีทบวงสถิติได้เผยว่า “ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” คือเนื้อหาสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม“มาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”สะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้านของเวียดนาม โดยในด้านสังคม มีการระบุถึงเป้าหมายต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาความยากจน ความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งมีการระบุข้อมูลสถิติอย่างสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง”

นางเยืองถิเวิน ประธานสมาคมผู้พิการกรุงฮานอยได้ชื่นชมมาตรฐานการจัดทำสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนับเป็นครั้งแรกที่คนพิการและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ถูกระบุในมาตรฐานดังกล่าวและการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 ซึ่งมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมาย “ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด