ไอเอ็มเอฟมีความประสงค์ขยายความร่วมมืออย่างกว้างลึกกับเวียดนาม

(VOVworld) –เวียดนามจะให้ความสำคัญต่อคุณภาพของการขยายตัว ส่วนในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ จะเน้นการปฏิรูปโครงสร้างของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงใหม่สถานประกอบการภาครัฐ...

ไอเอ็มเอฟมีความประสงค์ขยายความร่วมมืออย่างกว้างลึกกับเวียดนาม - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซางให้การต้อนรับนาง คริสติน ลาการ์ด

(VOVworld) – ในการให้การต้อนรับนาง คริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้กล่าวว่า ด้วยเป้าหมายการบรรลุจีดีพีร้อยละ 6 ในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะให้ความสำคัญต่อคุณภาพของการขยายตัว ส่วนในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ จะเน้นการปฏิรูปโครงสร้างของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงใหม่สถานประกอบการภาครัฐ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนและเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่กันนั้น เวียดนามจะทำการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเกษตร โดยหวังว่า ไอเอ็มเอฟจะให้คำแนะนำต่างๆและสนับสนุนเวียดนามในการหาเงินกู้ที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  ส่วนนาง คริสติน ลาการ์ดได้ชื่นชมยุทธศาสตร์การพัฒนาของเวียดนามที่มุ่งสู่คุณภาพและความยั่งยืน เป็นฝ่ายรุกและพึ่งพาตนเอง
ในวันเดียวกัน ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ได้ให้การต้อนรับนางคริสติน ลาการ์ด โดยแนะนำภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาและเผยว่า เวียดนามได้ประสบผลสำเร็จที่สำคัญในทุกด้านตามแนวทางที่มีเสถียรภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้แสดงความเชื่อมั่นว่า จากความพยายามของตนเองบวกกับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งไอเอ็มเอฟ เวียดนามจะสามารถพัฒนาต่อไปและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยก่อนอื่นคือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและบรรลุอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ใน 5 ปีข้างหน้า นายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุงยังแสดงความประสงค์ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟต่อไปในการประเมินและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคเพื่อมีส่วนร่วมต่อการวางนโยบายและยกระดับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก
ส่วนนาง คริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการใหญ่ไอเอ็มเอฟได้เผยว่า นอกจากความช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว ไอเอ็มเอฟกำลังสนับสนุนเวียดนามในด้านเทคนิคและการฝึกอบรม พร้อมทั้งแสดงความประทับใจต่อผลการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมอย่างรอบด้านของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมาและเรียกร้องให้เวียดนามเพิ่มกำลังการผลิตของแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ตลอดจนยืนยันว่า ไอเอ็มเอฟมีความประสงค์ขยายความร่วมมือกับเวียดนามให้กว้างลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและร่วมมือกับเวียดนามในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด