15 พรรคการเมืองของพม่าเห็นพ้องกันที่จะรวมตัวเป็นพรรคร่วมพันธมิตร

ในการประชุมพรรคการเมืองต่างๆ ณ เมืองตองจี รัฐ ฉาน ประเทศพม่า 15 พรรคการเมืองชนกลุ่มน้อยต่างๆของพม่า ได้เห็นพ้องกันที่จะรวมตัวเป็นพรรคร่วมพันธมิตร หรือ FUP เพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในปี 2015 

ในการประชุมพรรคการเมืองต่างๆ ณ เมืองตองจี รัฐ ฉาน ประเทศพม่า 15 พรรคการเมืองชนกลุ่มน้อยต่างๆของพม่า ได้เห็นพ้องกันที่จะรวมตัวเป็นพรรคร่วมพันธมิตร หรือ FUP เพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในปี 2015 อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่การเลือกตั้งส.ส.สัดส่วน  โดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2010 พรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา หรือ USDP และพรรคเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUP ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภา  ส่วนพรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย หรือ SNDP  พรรคพัฒนาการแห่งชาติยะไข่ หรือ RNDP และพรรคประชาธิปไตยของรัฐมอญ ล้วนเป็นพรรคชนกลุ่มน้อยได้ที่นั่งเพียงส่วนน้อยเท่านั้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด