30มีนาคมรัฐสภาเริ่มหารืองานด้านบุคลากรที่สำคัญที่รัฐสภาเลือกหรืออนุมัติ

(VOVworld)-ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่11 รัฐสภาสมัยที่13จะหารืองานด้านบุคลากรสำคัญในวันที่30มีนาคมนี้โดยจะทำการลงคะแนนและออกมติอนุมัติการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของผู้บริหารระดับสูงเช่น ประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติ

(VOVworld)-ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่11 รัฐสภาสมัยที่13จะหารืองานด้านบุคลากรสำคัญในวันที่30มีนาคมนี้โดยจะทำการลงคะแนนและออกมติอนุมัติการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของผู้บริหารระดับสูงเช่น ประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติพร้อมทั้งจะหารือเกี่ยวกับแผนบุคลากรให้แก่ตำแหน่งดังกล่าว โดยทุกอย่างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย นายเลมิงทง รองเลขาธิการรัฐสภาเผยว่า “การปรับกลไกการบริหารของรัฐเป็นส่วนงานที่สำคัญในการประชุมรัฐสภาครั้งนี้ ซึ่งหลังจากมีมติให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว รัฐสภาจะทำการเลือกผู้นำคนใหม่และเป็นครั้งแรกที่ผู้นำระดับสูงทั้งสี่ตำแหน่งจะร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งตามที่ระบุใรรัฐธรรมนูญ2013” คาดว่ารัฐสภาจะสงวนเวลา10วันเพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรระดับผู้นำประเทศคือประธานประเทศ นายกฯและประธานรัฐสภา อนุมัติให้พ้นจากตำแหน่งของสมาชิกกรมการเมืองบางคนที่ได้รับตำแหน่งใหม่หลังสมัชชาพรรคสมัยที่12.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด