ผู้ประกอบการเบลเยี่ยมและอียูที่ลงทุนในเวียดนามจะมีโอกาสเข้าถึงตลาดการค้าใหญ่ระดับโลก

(VOVWORLD) -เช้าวันที่17ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น นายกฯเวียดนามได้เข้าร่วมฟอรั่มผู้ประกอบการเวียดนาม-เบลเยี่ยม-อียู
ปิดการประชุมครั้งที่ 28 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ

ปิดการประชุมครั้งที่ 28 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการปิดการประชุมครั้งที่ 28 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติภายใต้อำนวยการของนาง เหงวียนถิกิมเงิน...
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ให้การต้อนรับรัฐมนตรี-ผู้ว่าการเขต Flanders และรัฐมนตรี -ผู้ว่าการเขต Wallonie

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ให้การต้อนรับรัฐมนตรี-ผู้ว่าการเขต Flanders และรัฐมนตรี -ผู้ว่าการเขต Wallonie

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนเบลเยี่ยมอย่างเป็นทางการ เช้าวันที่ 17 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงบรัสเซล นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก...
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 12 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนขยายวงศ์ครั้งที่ 5

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 12 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนขยายวงศ์ครั้งที่ 5

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ Ng Eng Heng คณะผู้แทนทหารระดับสูงของกองทัพประชาชนเวียดนามนำโดยพลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนหรือเอดีเอ็มเอ็มครั้งที่ 12 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนขยายวงครั้งที่ 5...
เวียดนามให้คำมั่นที่จะร่วมกับ IPU ส่งเสริมบทบาทของสภาแห่งชาติในการรักษาสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน

เวียดนามให้คำมั่นที่จะร่วมกับ IPU ส่งเสริมบทบาทของสภาแห่งชาติในการรักษาสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - สภาแห่งชาติเวียดนามให้คำมั่นว่า จะเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ ร่วมกับสหภาพรัฐสภาโลก หรือ IPU และรัฐสภาประเทศต่างๆปฏิบัติมติและความคิดริเริ่มของ...

การเจรจารสันติภาพไตรภาคีของเมียนมาร์เห็นพ้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงการประชุมสันติภาพปาโหลง

(VOVWORLD) - บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพไตรภาคีพิเศษ ณ ประเทศเมียนมาร์ได้เห็นพ้องเกี่ยวกับกรอบเวลาและส่วนงานที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆสำหรับหลักการขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องถึงประชาธิปไตยและสหพันธรัฐในการประชุมสันติภาพปางโหลงศตวรรษที่ 21 ในอนาคต
เวียดนามและสหรัฐกระชับความร่วมมือด้านกลาโหม

เวียดนามและสหรัฐกระชับความร่วมมือด้านกลาโหม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 17 ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ พลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐนำโดยนาย เจมส์...

การสัมมนา “ค้ำประกันความเป็นเอกภาพระหว่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง”

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 17 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนา “ค้ำประกันความเป็นเอกภาพระหว่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบกฎหมายเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฉบับแก้ไขเพื่อยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติสมัยที่ 14...
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเข้าร่วมการประชุมอาเซม 12 เยือนสหภาพยุโรปและเบลเยี่ยมอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเข้าร่วมการประชุมอาเซม 12 เยือนสหภาพยุโรปและเบลเยี่ยมอย่างเป็นทางการ

(VOVWORLD) - ค่ำวันที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาเวียดนาม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เดินทางถึงสนามบินทหาร Melsbroek กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชีย – ยุโรปหรืออาเซมครั้งที่ 12...
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 6 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 6 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 17 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 6 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
กิจกรรมขานรับวันเพื่อผู้ยากจน 17 ตุลาคม

กิจกรรมขานรับวันเพื่อผู้ยากจน 17 ตุลาคม

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนระยะปี 2016-2020 ในทั่วประเทศเวียดนาม มีอำเภอที่หลุดพ้นจากความยากจน 8 แห่งและอำเภอเมืองที่หลุดพ้นจากความยากจนพิเศษ38 แห่งและบรรลุมาตฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ครอบครัวยากจนทั่วประเทศลดลงร้อยละ...
เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

(VOVWORLD) - ในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เจมส์ แมตทิส ณ นครโฮจิมินห์เมื่อบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม นายเหงียนเถียนเญิน...
โรงพยาบาลส่วนกลางกรุงเก่าเว้ร่วมมือกับศูนย์การแพทย์ ASAN ปฏิบัติโครงการปลูกถ่ายตับ

โรงพยาบาลส่วนกลางกรุงเก่าเว้ร่วมมือกับศูนย์การแพทย์ ASAN ปฏิบัติโครงการปลูกถ่ายตับ

(VOVWORLD) -วันที่ 16 ตุลาคม ณ กรุงเก่าเว้ ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่วนกลางกรุงเก่าเว้กับศูนย์การแพทย์ ASAN ของสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับโครงการปลูกถ่ายตับในขอบเขตระดับภูมิภาคและโลก โดยจะเน้นถึง...
การประชุมประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมระดับสูงอาเซียนครั้งที่ 33

การประชุมประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมระดับสูงอาเซียนครั้งที่ 33

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการจัดการประชุมประสานงานหรือเจซีเอ็มเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมระดับสูงอาเซียนครั้งที่ 33 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง...

เวเนซุเอลาไม่อนุญาตให้ใช้เงินดอลลาร์ออกในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ประกาศไม่ยอมรับเงินดอลลาร์สหรัฐในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อตอบโต้ท่าทีที่เป็นศัตรูของวอชิงตันต่อเวเนซุเอลา
นายกรัฐมนตรีอังกฤษแสวงหาการสนับสนุนของคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมสุดยอดอียู

นายกรัฐมนตรีอังกฤษแสวงหาการสนับสนุนของคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมสุดยอดอียู

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เทเรซา เมย์ ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสรุปการแก้ไขความชะงักงันในกระบวนการเจรจาถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ของอังกฤษก่อนเดินทางไปยังกรุงบรัสเซล...
สาธารณรัฐเกาหลีและยูเนสโกให้คำมั่นพยายามมุ่งสู่การประนีประนอมระหว่างสองภาคเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลีและยูเนสโกให้คำมั่นพยายามมุ่งสู่การประนีประนอมระหว่างสองภาคเกาหลี

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้นำของสาธารณรัฐเกาหลีและองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นพ้องผลักดันการประนีประนอมระหว่างสองภาคเกาหลีผ่านการส่งเสริมการช่วยเหลือให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ
เพื่อความเสมอภาค สุขภาพและโอกาสให้แก่สตรี

เพื่อความเสมอภาค สุขภาพและโอกาสให้แก่สตรี

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการเปิดการประชุมสตรี ณ เวียดนามปี 2018 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลียในนครโฮจิมินห์โดยมีผู้แทนซึ่งเป็นเจ้าหน้า...