นครโฮจิมินห์และธนาคารโลกผลักดันความร่วมมือในหลายด้าน

นครโฮจิมินห์และธนาคารโลกผลักดันความร่วมมือในหลายด้าน

(VOVWORLD) - นครโฮจิมินห์มีความประสงค์ว่า ธนาคารโลกหรือ WB จะให้การช่วยเหลือปฏิบัติข้อคิดริเริ่มก่อสร้างศูนย์วิจัยจำลองการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ ประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐและการตอบรับของประชาชนต่อการให้บริการของทางการปกครอง 
ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทะเล เกาะแก่ง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การรักษาความมั่นคง

ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทะเล เกาะแก่ง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การรักษาความมั่นคง

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 15 ธันวาคม ณ กรุงเก่าเว้ ได้มีการจัดการประชุมสรุปการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทะเลและเกาะแก่งในช่วงปี 2013-2017
เปิดวันงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ จังหวัดกว๋างนาม

เปิดวันงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ จังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 15 ธันวาคม ณ เมืองตามกี่ ได้มีการเปิดวันงานสาธารณรัฐเกาหลีในจังหวัดกว๋างนาม ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงาน 
ฉลองครบรอบ 8 ปีการเปิดช่องวีโอวีจราจรแห่งชาติ

ฉลองครบรอบ 8 ปีการเปิดช่องวีโอวีจราจรแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 15 ธันวาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ 8 ปีการเปิดช่องวีโอวีจราจรแห่งชาติ จากการออกอากาศที่ครอบคลุมตั้งแต่กรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์ จนถึงปัจจุบัน...
บทบาทของกองกำลังตำรวจประชาชนในการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ฤดูใบไม้ผลิปี1968

บทบาทของกองกำลังตำรวจประชาชนในการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ฤดูใบไม้ผลิปี1968

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 16 ธันวาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ บทบาทของกองกำลังตำรวจประชาชนในการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ฤดูใบไม้ผลิปี 1968” 
สหประชาชาติชื่นชมบทบาทของการสนทนาในการแก้ไขปัญหาเปียงยาง

สหประชาชาติชื่นชมบทบาทของการสนทนาในการแก้ไขปัญหาเปียงยาง

(VOVWORLD) -วันที่ 15 ธันวาคม คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการต่อต้านการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
การประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการปฏิรูปตุลาการ

การประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการปฏิรูปตุลาการ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 15 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการปฏิรูปตุลาการได้จัดการประชุมครั้งที่ 4 ภายใต้อำนวยการของท่านเจิ่นด่ายกวาง...
เลขาธิใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นประธานการประชุมพรรคสาขากองทัพส่วนกลาง

เลขาธิใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นประธานการประชุมพรรคสาขากองทัพส่วนกลาง

(VOVWORLD) -วันที่ 15 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย พรรคสาขากองทัพส่วนกลางได้จัดการประชุมนัดสุดท้ายในปี 2017 เพื่อสรุปผลงานด้านการทหารและกลาโหมปี 2017 กำหนดหน้าที่และการปฏิบัติงานในปี...
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้างครั้งที่ 3

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้างครั้งที่ 3

(VOVWORLD) - วันที่ 15 ธันวาคม ณ มณฑล หยุนหนาน ประเทศจีน ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างหรือ...
อียูไม่สามารถลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันออกกับฝ่ายตะวันตกได้

อียูไม่สามารถลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันออกกับฝ่ายตะวันตกได้

(VOVWORLD) -วันที่ 15 ธันวาคม ในการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปหรืออียูที่มีขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ผู้นำอียูไม่สามารถลดความขัดแย้งเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตผู้อพยพ ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยกระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกในตลอดกว่า...
ปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามครั้งที่ 6

ปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามครั้งที่ 6

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 15 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามครั้งที่ 6 วาระปี 2017-2022 หลังการประชุมเป็นเวลา...
55 ปีความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาว: เวียดนามช่วยก่อสร้างโรงเรียนในภาคเหนือของลาว

55 ปีความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาว: เวียดนามช่วยก่อสร้างโรงเรียนในภาคเหนือของลาว

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 15 ธันวาคม ณ อำเภอบุญเหนือ แขวงพงสาลี ในภาคเหนือประเทศลาว ได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายบุญเหนือ...
การประชุมของคณะกรรมการจัดฟอรั่มรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 26

การประชุมของคณะกรรมการจัดฟอรั่มรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 26

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 15 ธันวาคม ณ อาคารรัฐสภา รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง ได้เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการจัดฟอรั่มรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกหรือเอพีพีเอฟครั้งที่ 26...