ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับกองทัพอากาศเวียดนาม

 ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับกองทัพอากาศเวียดนาม

30/3/2558 - 19:37

(VOVworld) – ชัยชนะในการออกศึกครั้งแรกเป็นนิมิตรหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความอดทน กล้าหาญ ความมั่นคงทางการเมือง และสติปัญญาของกองทัพอากาศประชาชนเวียดนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

รายละเอียด

สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามลงนามย่อเอฟทีเอ

สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามลงนามย่อเอฟทีเอ

30/3/2558 - 19:34

(VOVworld) – เมื่อวันที่๒๙มีนาคม สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามได้ลงนามย่อข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอเพื่อผลักดันการค้าทวิภาคีผ่านการยุติกำแพงภาษีศุลกากรและปลอดภาษีศุลกากร

รายละเอียด

ประธานประเทศเวียดนามให้การต้อนรับผู้นำรัฐสภาประเทศต่างๆ

 ประธานประเทศเวียดนามให้การต้อนรับผู้นำรัฐสภาประเทศต่างๆ

30/3/2558 - 19:32

(VOVworld) – ท่านเจืองเติ๊นซางได้ยืนยันว่า เวียดนามพร้อมที่จะร่วมกับอินโดนีเซียผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดพรมแดนทางทะเลแสวงหาเสียงพูดเดียวกันที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ

รายละเอียด

ประธานรัฐสภาเวียดนามเจรจากับประธานรัฐสภาลาว

ประธานรัฐสภาเวียดนามเจรจากับประธานรัฐสภาลาว

30/3/2558 - 19:18

(VOVworld) – ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามได้มีการเจรจากับท่านป่านี ยาทอตู้ประธานรัฐสภาลาว ในการนี้ ท่านเหงวียนซิงหุ่งได้แสดงความเชื่อมั่นว่า คณะผู้แทนรัฐสภาลาวจะมีส่วนร่วมให้แก่ความสำเร็จของการประชุมไอพียูครั้งที่๑๓๒ ส่วนประธานรัฐสภาลาวได้สนับสนุนและชื่นชมการประชุมไอพียูครั้งที่๑๓๒

รายละเอียด

วันที่๓ของการประชุมไอพียูครั้งที่๑๓๒มีการประชุมอย่างเป็นทางการ๕ครั้ง

 วันที่๓ของการประชุมไอพียูครั้งที่๑๓๒มีการประชุมอย่างเป็นทางการ๕ครั้ง

30/3/2558 - 19:16

(VOVworld) – ในวันเดียวกัน ในการประชุมของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน บรรดาผู้แทนได้อภิปรายถึงร่างมติ“กฎหมายสากลในปัญหาประชาธิปไตยแห่งชาติ การไม่แทรกแทรงกิจการภายในและสิทธิมนุษยชน”

รายละเอียด

เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ๋องให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงพรรคประชาชนกัมพูชาประธานรัฐสภาลาว

เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ๋องให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงพรรคประชาชนกัมพูชาประธานรัฐสภาลาว

30/3/2558 - 18:55

(VOVworld) – ทั้งสองประเทศต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานงานมากขึ้นในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์สามัคคีพิเศษ มิตรภาพที่มีมาช้านาน...

รายละเอียด

ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางให้การต้อนรับประธานรัฐสภาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมไอพียู 132

ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางให้การต้อนรับประธานรัฐสภาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมไอพียู 132

30/3/2558 - 18:48

(VOVworld) – อินโดนีเซียจะเสริมสร้างสถานะของตนเพื่อมีเสียงพูดเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชาคมอาเซียน เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค

รายละเอียด

นายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุงเข้าร่วมพิธีศพของนายลีกวนยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

นายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุงเข้าร่วมพิธีศพของนายลีกวนยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

30/3/2558 - 18:42

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมกับผู้นำรัฐ รัฐบาลของบรรดาประเทศอาเซียน ...เข้าร่วมพิธีศพนายลีกวนยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

รายละเอียด

ฝ่ายตะวันตกประกาศบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์เบื้องต้นกับอิหร่าน

ฝ่ายตะวันตกประกาศบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์เบื้องต้นกับอิหร่าน

30/3/2558 - 18:36

(VOVworld) – อิหร่านได้ตกลงลดเครื่องหมุนเหวี่ยงลง 2ใน3 และย้ายคลังเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไปยังต่างประเทศ

รายละเอียด

สื่ออิตาลี่ยกย่องให้เมืองเก่าฮอนอันเป็นสถานที่น่าเที่ยวประจำปี 2015

สื่ออิตาลี่ยกย่องให้เมืองเก่าฮอนอันเป็นสถานที่น่าเที่ยวประจำปี 2015

30/3/2558 - 18:34

(VOVworld) – การผสมระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกของเมืองฮอยอันจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

รายละเอียด

พิธีปิดงานการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์ประจำปี 2015

พิธีปิดงานการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์ประจำปี 2015

30/3/2558 - 18:31

(VOVworld) – “ความประทับใจต่อมรดกโลกในเวียดนาม” เพื่อขานรับ “ปีท่องเที่ยวแหงชาติแทงฮว๊า 2015 – เชื่อมโยงมรดกโลก”

รายละเอียด

ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานสภาล่างอินโดนีเซีย

ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานสภาล่างอินโดนีเซีย

30/3/2558 - 16:48

(VOVworld) – จากการสนับสนุนและส่วนร่วมที่เข้มแข็งของอินโดนีเซีย ไอพียู 132 จะประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของทั้งสองประเทศบนเวทีโลกและภูมิภาค

รายละเอียด

การจัดตั้งกองกำลังผสมของสันนิบาตอาหรับ

การจัดตั้งกองกำลังผสมของสันนิบาตอาหรับ

30/3/2558 - 15:59

(VOVworld) - บรรดาผู้นำสันนิบาตอาหรับ หรือ เอแอลได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งกองกำลังผสม โดยตัวแทนประเทศสมาชิกจะประชุมในเดือนเมษายนนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการจัดตั้งกองกำลังดังกล่าว

รายละเอียด

ปิดฟอรั่มเอเชียโป๋อาว

ปิดฟอรั่มเอเชียโป๋อาว

30/3/2558 - 15:58

(VOVworld) - หลังการประชุมมาเป็นเวลา 4 วัน ฟอรั่มเอเชียโป๋อาวในหัวข้อ “อนาคตใหม่ของเอเชีย มุ่งสู่ประชาคมที่มีชะตากรรมร่วมกัน” ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ณ มณฑลไหหนาน ประเทศจีน

รายละเอียด

ทำการชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ตกในฝรั่งเศสรวม 78 ราย

ทำการชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ตกในฝรั่งเศสรวม 78  ราย

30/3/2558 - 15:58

(VOVworld) - บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชสามารถชันสูตรศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ของสายการบิน เยอรมัน วิงส์ ตกในฝรั่งเศสรวม 78 ราย

รายละเอียด

31/3/2558

25°C

1/4/2558

22°C 31°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,515 21,575
JPY 177 181
EUR 23,133 23,468
GBP 31,594 32,117
CNY 3,274 3,311

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 28 มีนาคมปี 2015

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 28 มีนาคมปี 2015

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเม้นของคุณอรรถพลจากจังหวัดอุดรฯ คุญพรไซ-นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนามในกรุงฮานอย

รายละเอียด

เที่ยวเมืองหมกโจว์ยามวสันฤดู

เที่ยวเมืองหมกโจว์ยามวสันฤดู

(VOVworld) - เมืองหมกโจว์เต็มไปด้วยดอกพลัมสีขาวนวลและดอกท้อป่าสีชมพูที่อวดโฉมงดงาม ...