5 ปีการปฏิบัติขบวนการแข่งขัน “สร้างสรรค์โรงเรียนที่เป็นมิตรและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง”

(VOVworld) – หน่วยงานการศึกษาของนครโฮจิมินห์ได้เปลี่ยนแปลงใหม่จากการสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มจำนวนมากมาเป็นการสอนแบบกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความทัน สมัยตั้งแต่ระดับจิตสำนึกถึงภาคปฏิบัติ

5 ปีการปฏิบัติขบวนการแข่งขัน “สร้างสรรค์โรงเรียนที่เป็นมิตรและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง” - ảnh 1
การศึกษาของนครโฮจิมินห์ได้ปรับปรุง
วิธีการสอนนักเรียนให้มีส่วนร่วมมากขึ้น

(VOVworld) – เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมนครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมสรุปผล 5 ปีการปฏิบัติขบวนการแข่งขัน “สร้างสรรค์โรงเรียนที่เป็นมิตรและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง” ช่วงปี 2008-2013 ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานการศึกษาของนครโฮจิมินห์ได้เปลี่ยนแปลงใหม่จากการสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มจำนวนมากมาเป็นการสอนแบบกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความทันสมัยตั้งแต่ระดับจิตสำนึกถึงภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้รูปแบบการสอนใหม่ที่เปลี่ยนจากการเน้นอ่านให้นักเรียนจำมาเป็นการเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและคิดวิเคราะห์ซึ่งทำให้การเรียนมีความน่าสนใจและเด็กๆตั้งใจเรียนมากขึ้น นอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้ประสานกับคณะต่างๆจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้แก่นักเรียนซึ่งช่วยให้นักเรียนไม่เครียดกับการเรียนมากเกินไปและมีความเข้าใจสภาพสังคมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประชาชาติมากขึ้นซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อประชาชาติและการใช้ชีวิตเพื่อชุมชุม ขบวนการแข่งขัน “สร้างสรรค์โรงเรียนที่เป็นมิตรและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง”สามารถระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อก่อสร้างโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงามและปลอดภัย ในระยะต่อไป หน่วยงานการศึกษาของนครโฮจิมินห์จะรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพที่มาจากการปฏิบัติขบวนการดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนไปโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกวัน./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด