55 ปีความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาว: ผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม

(VOVWORLD) - วันที่ 4 สิงหาคม ณ นครดานัง ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการสังคมเวียดนาม-ลาวครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ลาวและ 40 ปีวันลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ โดยมีรัฐมนตรีแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนาม ด่าวหงอกยุงและรัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการสังคมลาว คำแพง ไซสมแพง เป็นประธานการประชุม
55 ปีความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาว: ผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม - ảnh 1ภาพการประชุม (dantri.com) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย ด่าวหงอกยุง ได้ย้ำว่า ใน 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้มอบทุนการศึกษาในทุกระดับให้แก่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาว เป็นฝ่ายรุกในการแลกเปลี่ยนคณะ ผลักดันความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งบุคลากรกับแหล่งฝึกอบรมของลาว อีกทั้งกล่าวขอบคุณความร่วมมือที่ใกล้ชิดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาวและสำนักงานที่เกี่ยวข้องของลาวในการค้นหาและรวบรวมอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติ กองกำลังอาสาสมัครเวียดนามที่ได้เสียสละเลือดเนื้อในประเทศลาว และมีความประสงค์ว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองกระทรวงจะผลักดันความร่วมมือเกี่ยวกับการยกระดับทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนคณะ ผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพัฒนาแหล่งบุคลากร

ส่วนรัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการสังคมลาว คำแพง ไซสมแพงได้แสดงความประสงค์ว่า ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองกระทรวงจะพัฒนามากขึ้น เข้าสู่ส่วนลึกในทุกด้าน เช่นความร่วมมือในด้านทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและแรงงาน เป็นต้น

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด