ARF๒๓อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลตามข้อเสนอของเวียดนาม

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เมื่อบ่ายวันที่๒๖กรกฎาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติลาว  ได้มีการจัดฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือARFครั้งที่๒๓ 
ARF๒๓อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลตามข้อเสนอของเวียดนาม  - ảnh 1
การจัดฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือARFครั้งที่๒๓ (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เมื่อบ่ายวันที่๒๖กรกฎาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติลาว  ได้มีการจัดฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือARFครั้งที่๒๓  ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย ฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในการนี้ บรรดารัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของ ARF  โดยเป็นฟอรั่มการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  ผลักดันการสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  พร้อมทั้ง หารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ARFเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขความท้าทายต่างๆในภูมิภาค  ที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์ต่างๆของบรรดารัฐมนตรีARF  สิ่งที่น่าสนใจคือ แถลงการณ์เกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือระหว่างกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลตามข้อเสนอของเวียดนาม  โดยได้อนุมัติรายชื่อกิจกรรมต่างๆในช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๑๗ ซึ่งเวียดนาม ออสเตรเลียและสหภาพยุโรปจะเป็นประธานร่วมกลุ่มปฏิบัติงานกึ่งวาระARFเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเลในช่วงปี๒๐๑๗-๒๐๒๐   สำหรับการกำหนดทิศทางของARFในอนาคต บรรดารัฐมนตรีได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นเกี่ยวกับการผลักดันมาตรการสร้างความไว้วางใจ พัฒนาการทูตเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับความต้องการในภูมิภาค  ย้ำถึงความสำคัญของแถลงการณ์ฮานอยเกี่ยวกับการปฏิบัติวิสัยทัศน์ARF   ผลักดันการประสานงานอย่างพร้อมเพรียงระหว่างARF กับกลไกต่างๆที่อาเซียนเป็นผู้นำ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด