CICA ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ

(VOVWORLD) - วันที่ 15 มิถุนายน ได้มีการปิดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 5 เกี่ยวกับการประสานงานในการปฏิบัติและมาตรการการสร้างความไว้วางใจในทวีปเอเชีย (CICA) ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกิสฐาน โดยมีการเห็นชอบในแถลงการณ์ร่วมที่เน้นย้ำว่า ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ
CICA ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ - ảnh 1ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุม (Photo AFP/VNplus)

แถลงการณ์ร่วมมีตอนหนี่งว่า “เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในหรือการต่างประเทศของประเทศต่างๆ  เราขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีประเทศหรือกลุ่มประเทศใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะมีสิทธิ์แทรกแซงโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในกิจการภายในหรือการต่างประเทศของประเทศอื่น เพื่อมุ่งก่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยในระบบการเมืองของตน”

ตามแถลงการณ์ดังกล่าว ความร่วมมือใน CICA จะอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค การให้เกียรติต่ออธิปไตย ความสมบูรณ์แห่งดินแดน เอกราชทางการเมือง ไม่แทรกแซง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ปฏิเสธการข่มขู่หรือใช้อาวุธที่เป็นภัยต่อความสมบูรณ์แห่งดินแดงหรือเอกราชทางการเมืองของประเทศใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ขัดต่อหลักการหรือวัตถุประสงค์ของกฎบัตรสหประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด