EMWF สนับสนุนเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 กันยายน ณ กรุงฮานอย ในนามของประธานประเทศ นาย โดนต๊วนฟอง รองประธานและเลขาธิการใหญ่สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพให้แก่องค์การตะวันออกตะวันตกของสหรัฐ หรือ EMWF เนื่องจากได้มีส่วนร่วมต่อภารกิจการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเวียดนาม 
EMWF สนับสนุนเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม - ảnh 1 ภาพในพิธี

ในการนี้ นาย โดนต๊วนฟอง ได้ชื่นชมส่วนร่วมของ EMWF ในเวียดนามในตลอด 30ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า  EMWF จะมีกิจกรรมสนับสนุนเวียดนามในการรักษาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนเพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเวียดนาม

ส่วนในนามของ นาง Lynn Foden ผู้อำนวยการของ EMWF ได้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม รวมทั้งสหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามที่ได้สนับสนุน EMWF ในการปฏิบัติโครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด