FAO รับทราบผลงานที่โดดเด่นของเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจน

(VOVWorld) –  เวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากFAO และประชาคมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อธำรงและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

FAO รับทราบผลงานที่โดดเด่นของเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจน - ảnh 1
นายโจเซ กราเซียอาโน ดาซิลวา ผู้อำนวยการองค์การFAOมอบหนังสือรับรองผลงานที่โดดเด่นในการขจัดความยากจนให้แก่นางเหงวียนถิซวนทู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม(Photo:tuoitre.online)

(VOVWorld) –  เมื่อวันที่๑๖เดือนนี้ ณ ประเทศอิตาลี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือFAO  ได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองผลงานที่โดดเด่นในการขจัดความยากจนให้แก่๓๘ประเทศ รวมทั้งเวียดนามที่อยู่ในกลุ่ม๑๘ประเทศที่ได้รับหนังสือรับรองการบรรลุเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษ๑หรือMDG1อย่างรวดเร็ว ลดจำนวนผู้อดอยากลงครึ่งหนึ่งภายในปี๒๐๑๕ และเป้ามหมายที่มีลักษณะเดียวกันแต่มีความพยายามสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ในการประชุมอาหารโลกหรือWSF เมื่อปี๑๙๙๖ ในการนี้ นาย โจเซ กราเซียอาโน ดาซิลวา ผู้อำนวยการองค์การFAO ได้ชื่นชมผลงานและมอบหนังสือรับรองให้แก่ตัวแทน๓๘ประเทศดังกล่าว นางเหงวียนถิซวนทู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทในฐานะตัวแทนประเทศเวียดนามได้รับมอบหนังสือรับรองดังกล่าวจากผู้อำนวยการใหญ่FAO และกล่าวว่า แม้ว่าจะประสบผลงานสำคัญในการผลิตเกษตร แต่เวียดนามยังต้องฟันฝ่าความท้าทายเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารในสภาวการณ์ที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พื้นที่ทำการผลิตเกษตรลดลง  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ต่อการผลิตเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากFAO และประชาคมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อธำรงและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อปรัปปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด