Fitch พยากรณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะบรรลุอัตราการขยายตัวในระดับสูง

(VOVWORLD) -ในจำนวนประเทศอาเซียน เวียดนามจะบรรลุอัตราการขยายตัวในระดับสูง

วันที่ 24 พฤศจิกายน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Fitch Rating รายงานว่า ในจำนวนประเทศอาเซียน เวียดนามจะบรรลุอัตราการขยายตัวในระดับสูง ซึ่งสร้างนิมิตรหมายในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง การปฏิรูปที่นับวันได้รับการผลักดันมากขึ้น บรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกมากขึ้นและค่าจ้างแรงงานถูก

ในภาพรวม Fitch ยังย้ำถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายปีมานี้เนื่องจากการผสมผสานในภูมิภาคและการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่นับวันเพิ่มมากขึ้น.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด