GMS อนุมัติแผนการ มูลค่า 6 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในยุทธศาสตร์ให้แก่ภูมิภาคแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - รัฐมนตรีของกัมพูชา ลาว ไทย เมียนมาร์ เวียดนามและจีนสังกัดอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงค์หรือ GMS  ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการในระยะ 5 ปี รวมทั้งโครงการที่มีมูลค่า 6 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือภูมิภาคนี้บรรลุการขยายตัวที่เท่าเทียมกันและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นี่คือผลงานที่ได้บรรลุในการประชุมรัฐมนตรีโครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงค์หรือ GMS ครั้งที่ 22 เมื่อเช้าวันที่ 20 กันยายน ณ กรุงฮานอย ที่ประชุมได้รับทราบผลสำเร็จของความร่วมมือตามแนวเศรษฐกิจ GMS ซึ่งถือเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดโดยอาศัยความเปิดเผย ความไว้วางใจและมีคำมั่นร่วมกัน

ในการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้สนับสนุนยุทธศาสตร์คมนาคม GMS ใหม่อย่างเข้มแข็งเพื่อก่อสร้างระบบคมนาคม GMS ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งอนุมัติยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว GMS ในช่วงปี 2016-2025 ในด้านการเกษตร บรรดารัฐมนตรีได้ชื่นชมที่ประชุมรัฐมนตรีการเกษตรจีเอ็มเอสครั้งที่ 2 ที่ได้อนุมัติยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนการผลักดันการผสมผสานเข้ากับห่วงโซ่คุณค่า และชื่นชมการเตรียมแผนปฏิบัติการฮานอยในช่วงปี 2018-2022

บรรดารัฐมนตรียังอนุมัติกรอบลงทุนอนุภูมิภาค GMS 2022 เพื่อให้การช่วยเหลือแผนปฏิบัติการฮานอย  222 โครงการลงทุนและให้การช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมมูลค่า 6 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด