UNDPช่วยเหลือเวียดนามในการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดหลงเหลือหลังสงคราม

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่9-13กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ศูนย์ปฏิบัติการกู้กับระเบิดแห่งชาติเวียดนามหรือVNMACได้ประสานงานกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือUNDP เปิดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บกู้กับระเบิดให้แก่กองกำลังต่างๆของกระทรวงกลาโหม  

 

เพื่อผสมผสานเข้ากับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0  จะมีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการบริหารข้อมูลการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดที่หลงเหลือหลังสงครามเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานนี้เป็นไปอย่างทันการณ์และถูกต้อง UNDP และVNMACได้วางโครงการฝึกอบรมเพื่อเชื่อมโยงและผสานวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิคของประเทศต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด