WB พยากรณ์ว่า การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.3

(VOVworld) – การขยายตัวจีดีพีในปีนี้ของเวียดนามจะอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และใน 2 ปีข้างหน้า จะมีการขยายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 6.4 อัตราภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเนื่องจากราคาสินค้าในตลาดโลกลดลง 

WB พยากรณ์ว่า การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.3 - ảnh 1

(VOVworld) – ตามรายงานอัพเดทเศรษฐกิจย่านเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกที่ประกาศในวันที่ 13 เมษายนปรากฎว่า ธนาคารโลกหรือ WB พยากรณ์ว่า การขยายตัวจีดีพีในปีนี้ของเวียดนามจะอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และใน 2 ปีข้างหน้า จะมีการขยายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 6.4 อัตราภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเนื่องจากราคาสินค้าในตลาดโลกลดลง ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และจะคงที่ในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณแผ่นดินจะได้รับการพัฒนาในเวลาที่จะถึง นอกจากนั้น กระบวนการถอนเงินทุนจะเพิ่มขึ้นและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราจะมีเสถียรภาพต่อไป นาย Sebastian Eckardt ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของ WB ประจำเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังไร้เสถียรภาพ เวียดนามต้องค้ำประกันความมั่นคงของงบประมาณแผ่นดินในระยะกลาง อีกทั้งเน้นถึงคุณภาพการขยายตัวเพื่อค้ำประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค
ตามรายงานของ WB ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกยังคงธำรงอัตราการขยายตัวในอีก 3 ปีข้างหน้า เฉลี่ยที่ร้อยละ 6.2 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด