We-Fi ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่สตรีเป็นเจ้าของในเวียดนามและแปซิฟิก

(VOVWORLD) - วันที่ 13 พฤษภาคม กองทุนข้อคิดริเริ่มการเงินสำหรับนักธุรกิจสตรีหรือ We-Fi ได้จัดงบกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือในรูปให้เปล่าแก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสตรีเป็นเจ้าของเพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกิจกรรมฟื้นฟูที่จำเป็นในเวียดนามและแปซิฟิกผ่านธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี
We-Fi ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่สตรีเป็นเจ้าของในเวียดนามและแปซิฟิก - ảnh 1 (­Photo: Vietnamplus)

วงเงินช่วยเหลือในรูปให้เปล่านี้ของ We-Fi จะให้การช่วยเหลือโครงการผลักดันการพัฒนาสถานประกอบการของสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกหรือ WAVES โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการขยายตัวและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนผ่านสถานประกอบการของสตรีและความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรี โดยสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่สตรีเป็นเจ้าของในเวียดนามและแปซิฟิกเกือบ 5 พันแห่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นเวลา 5 ปี

โครงการ WAVES จะเน้นพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สตรีผ่านโครงการจัดสรรข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและผลักดันการทำธุรกิจ ให้คำปรึกษาและโอกาสสร้างสรรค์เครือข่าย เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและการขยายสถานประกอบการ นอกจากนั้น WAVES ยังมีส่วนร่วมผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่สตรีเป็นเจ้าของเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นให้แก่นโยบายและกิจกรรมให้การช่วยเหลือในเวลาต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด