WHOเรียกร้องให้ประเทศต่างๆใช้ประโยชน์จากวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWorld)-ปัจจบัน  โลกมีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอันตราย26โรคแต่ประเทศต่างๆยังไม่ใช้ประโยชน์จากวัคซีนเหล่านี้อย่างเต็มที่
WHOเรียกร้องให้ประเทศต่างๆใช้ประโยชน์จากวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1
(VOVWorld)-ปัจจบัน  โลกมีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอันตราย26โรคแต่ประเทศต่างๆยังไม่ใช้ประโยชน์จากวัคซีนเหล่านี้อย่างเต็มที่ ตามสาส์นขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่มีขึ้นเมื่อวันที่24 เมษายน  ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ฉีดวัคซีนโลก  นาง  มาร์กาเร็ตชาน ผู้อำนวยการWHO ได้ยืนยันว่า อัตราผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนนับวันเพิ่มมากขึ้น  การผลักดันการฉีดวัคซีนในโลกจะสามารถช่วยชีวิตประชากรได้1.5ล้านคน   สัปดาห์ฉีดวัคซีนโลกเป็นช่วงเวลาเพื่อให้ประเทศต่างๆเสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายครึ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซินโลกคือจนถึงปี2020 จะสามารถขจัดโรคร้ายต่างๆได้
ในวันเดียวกัน ในสาสน์ในโอกาสวันต่อต้านโรคมาลาเรีย 25เมษายน  WHOได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆผลักดันความพยายามในการป้องกันโรคมาลาเรีย  พร้อมทั้ง ยืนยันว่า ศักยภาพของยุทธนาการป้องกันโรคมาลาเรียจะขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่  รวมทั้ง การควบคุมพาหะของไวรัสและวัคซีน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด