WHOเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเร่งปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ปัญหาสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - วันที่ 29พฤษภาคม องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เผยว่า การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเร่งปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ปัญหาสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

นายแพทย์ Vinayk Prasad รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการป้องกันและปราบปรามโรคไม่ติดต่อของ WHO ได้เผยว่า ผลเสียจากการสูบบุรี่ต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบมีเหมือนกัน

ซึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว WHO ได้เรียกร้องให้ปฏิบัติกรอบอนุสัญญาเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ของ WHOอย่างรวดร็ว พร้อมทั้งต้องเลิกการสูบบุหรี่ทันที.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด