WIPO ให้คำมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและผลักดันลิขสิทธิ์ทางปัญญาในเวียดนาม

(VOVworld) – นาย เหงียน หงอก เถี่ยน แสดงความปรารถนาว่า WIPO จะอำนวยความสะดวกให้แก่เวียดนามในด้านลิขสิทธิ์ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป 

WIPO ให้คำมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและผลักดันลิขสิทธิ์ทางปัญญาในเวียดนาม - ảnh 1
WIPO ให้คำมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและผลักดันลิขสิทธิ์ทางปัญญาในเวียดนาม (sggp.vn)

(VOVworld) – เวียดนามกำลังพยายามปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องถึงลิขสิทธิ์ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานและสิทธิที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อปฏิบัติในชีวิตสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2016 รัฐบาลเวียดนามได้ให้สัตยาบันยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเวียดนามจนถึงปี 2020 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 นี่คือคำยืนยันของนาย เหงียน หงอก เถี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวในการให้การต้อนรับนาย Francis Gurry ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO เมื่อบ่ายวันที่ 22 มีนาคม นาย เหงียน หงอก เถี่ยน ได้แสดงความปรารถนาว่า WIPO จะอำนวยความสะดวกให้แก่เวียดนามในด้านลิขสิทธิ์ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกมากขึ้น

ส่วนนาย Francis Gurry  ได้ยืนยันว่า จะให้การช่วยเหลือเวียดนามในด้านลิขสิทธิ์ทางปัญญา และหวังว่า เวียดนามจะพิจารณา เข้าร่วมสนธิสัญญาบางฉบับของ WIPO รวมทั้งข้อตกลง Marrakes เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอดและคนพิการในการเข้าถึงผลงานที่ประกาศแล้ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด