ประธานสถานีวิทยุเวียดนามอวยพรปีใหม่เจ้าหน้าที่ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2560 - 16:54:39

ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 0
ประธานสถานีวิทยุเวียดนามกับบรรดาผู้บริหารของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ในโอกาสอวยพรปีใหม่ประเพณีตามจันทรคติของเวียดนาม นายเหงียนเท้กี๋ ประธานสถานีวิทยุเวียดนามได้อวยพรปีใหม่เจ้าหน้าที่ ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว บรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนาม จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในปีใหม่ 2017

ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 1

ประธานสถานีวิทยุเวียดนามขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ช่วยเหลือสถานีวิทยุเวียดนามประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามต่อสายตาของชาวต่างชาติในโลก"ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุเวียดนามได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง"
ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 2
ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 3
เยือนห้องอัดรายการกระจายเสียง
ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 4
ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคภาษาอังกฤษ
ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 5
ให้อั้งเปาแก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 6
ประธานสถานวทยเวยดนามอวยพรปใหมเจาหนาทสวนกระจายเสยงตางประเทศ hinh 7
ซื้อเกลือเพื่อความเป็นสิริมงคลและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของวีโอวี 5

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว