การร้องเพลงพื้นเมืองทำนองซวานในอำเภออานท้าย ตำบลเฝื่องเลิว จังหวัดฟู้เถาะ

(VOVworld) – เพลงทำนองพื้นเมืองซวานเป็นศิลปะที่โดดเด่นของจังหวัดฟู้เถาะและของประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกที่ต้องอนุรักษ์  

(VOVworld) – เพลงทำนองพื้นเมืองซวานของหมู่บ้านอาน ท้าย ตำบล เฝื่อง เลิว จังหวัดฟู้ เถาะซึ่งเป็นถิ่นกำเนินของศิลปะการร้องเพลงพื้นเมืองทำนองซวานที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้รับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกเมื่อปี 2011
ปัจจุบันนี้ การร้องเพลงพื้นเมืองทำนองซวานกำลังได้รับการเผยแพร่สู่ประชาชนเวียดนามและชาวโลกผ่านการแข่งขันต่างๆหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะในงานเทศกาลนมัสการวิหารหุ่งในวันที่ ๑๐ เดือนสามตามปฏิทินจันทรคติ
ความสวยงามของการร้องเพลงทำนองซวานอยู่ตรงที่พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นเมืองของถิ่นบรรพกษัตริย์หุ่ง .......
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด