อาหารของชาวบ้านริมฝั่งแม่นํ้าทูโบ่น

(VOVWORLD) - ครอบครัวต่างๆที่อาศัยเลียบตามสองฝั่งแม่นํ้าทูโบ่นมักจะมีห้องครัวอยู่ริมแม่นํ้า